Cải cách hành chính

Thông báo công khai thông tin đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên của trường năm học 2022-2023

01.Thông báo công khai đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý THCS năm 2022-2023 (click để xem nội dung) 02. Thông báo công khai đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý Tiểu học năm 2022 – 2023 (click để xem nội dung)

Kế hoạch thực hiện 03 công khai năm học 2023 – 2024

01. KH thuc hien 03 cong khai 2023-2024 (click để xem hoặc tải về máy). 02. QD kien toan BCD qc cong khai nam 2023-2024 (click để xem hoặc tải về máy) 03. BC ket qua thuc hien QC 3 cong khai nam 2022-2023 (click để xem nội dung)