TRƯỜNG TIỂU HỌC & TRUNG HỌC QUỐC TẾ MỸ ÚC

62 – 62A, Minh Phụng, Phường 5, Quận 6, Tp.HCM
Tel: (028) 3969 5278 – (028) 3969 5280
(Hotline) – Dr. Tony Nguyễn – 083 456 6818
Website: