Trường TH&THCS QT Mỹ Úc tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

  25/11/2020

 

LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

VÀ TRAO CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ CỦA ĐẠI HỌC CAMBRIDGE CHO CÁC EM HỌC SINH

 

TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH LỚP 1

TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH LỚP 2

TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH LỚP 3A

TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH LỚP 3B

TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH LỚP 4

TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH LỚP 6

TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH LỚP 7

TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CỦA TẬP THỂ GIÁO VIÊN TRƯỜNG

Tin tức mới