Tổng hợp link các môn học dành cho học sinh trung học cơ sở

  20/04/2020

Tổng hợp link các môn học dành cho học sinh trung học cơ sở trong thời gian tạm nghỉ dịch Covid-19:

Link bài Toán lớp 9:

Phương trình bậc hai một ẩn : https://www.youtube.com/watch?v=HPHMevHhs1M&t=23s

Luyện tập phương trình bậc hai một ẩn : https://www.youtube.com/watch?v=YNl8zl-5K0w&t=18s

*Nhà Trường sẽ cập nhập các link bài học tiếp theo.