Tổng hợp link các môn học dành cho học sinh tiểu học (Tuần 25)

  06/04/2020

Tổng hợp link các môn học dành cho học sinh tiểu học trong thời gian tạm nghỉ dịch Covid-19:

TUẦN 25:

Link bài Tiếng Anh:

Lớp 1 : https://www.youtube.com/watch?v=juV8WdyJb_w

Lớp 2 : (2A) https://www.youtube.com/watch?v=j2hnLw3fWRw . (2B) https://www.youtube.com/watch?v=w90gw4bbG_8

Lớp 3 : https://www.youtube.com/watch?v=ZCXCzFeke3Y

Lớp 4 : https://www.youtube.com/watch?v=7aHaj1wT-uk

Lớp 5 : https://www.youtube.com/watch?v=uC56nqRFmGw

Link bài Toán lớp 2:

Một phần năm : https://www.youtube.com/watch?v=yz1np9pbrxQ

Luyện tập chung : https://www.youtube.com/watch?v=cBaunA8WiWM

Giờ phút : https://www.youtube.com/watch?v=WbJfXQ69rTk

Link bài Tiếng Việt lớp 2:

Tập làm văn : https://www.youtube.com/watch?v=FNZyl3gHsrE

Link bài Toán lớp 3:

Bài toán rút về đơn vị : https://www.youtube.com/watch?v=XDf7KJYtakM

Thực hành xem đồng hồ : https://www.youtube.com/watch?v=MAvX3liZEJg

Link bài Tiếng Việt lớp 3:

Tập đọc : https://www.youtube.com/watch?v=46cruW0koBY

Luyện từ và câu : https://www.youtube.com/watch?v=SoswjwH0KWQ

Tập đọc : https://www.youtube.com/watch?v=ztNUiiz4oUE

Tập làm văn : https://www.youtube.com/watch?v=6EvAzoLhg0c

Link bài Tiếng Việt lớp 5:

Chính tả : https://www.youtube.com/watch?v=bHvIz90hhGs

Link bài Địa lí lớp 5:

Châu Phi : https://www.youtube.com/watch?v=HwlXS-Y3xkI

Link bài Lịch sử lớp 5:

Sấm sét đêm giao thừa : https://www.youtube.com/watch?v=GZfGp27LT64

__________________________________________________________

TUẦN 21:

Link bài Tiếng Việt lớp 1:

Bài 86 : https://www.youtube.com/watch?v=-ukpXGQDHxA

Bài 87 : https://www.youtube.com/watch?v=JnbDnn62Zlk

Bài 88 : https://www.youtube.com/watch?v=MuTSq8cho5o

Bài 89 : https://www.youtube.com/watch?v=Tky-hyoHV8A

Link bài Toán lớp 1:

Trang 113 : https://www.youtube.com/watch?v=WbM6E1A5rJQ

Trang 114 : https://www.youtube.com/watch?v=T40cGPMqopc

Trang 115 : https://www.youtube.com/watch?v=UQOYIhxsUKw

Phép trừ 17-7 : https://www.youtube.com/watch?v=SGZ-53nGXOs

Link bài Tiếng Việt lớp 2:

Tập làm văn : https://www.youtube.com/watch?v=_lIdWH8lki8

Chính tả : https://www.youtube.com/watch?v=-b6DxVDLoao

Link bài Toán lớp 2:

Đường gấp khúc : https://www.youtube.com/watch?v=WQPLfm7LmrY

Luyện tập trang 102 : https://www.youtube.com/watch?v=sfh0G15irIM

Link bài Tiếng Việt lớp 3:

Luyện từ và câu : https://www.youtube.com/watch?v=zClAH7aJORY

Tập làm văn : https://www.youtube.com/watch?v=Q1LaFM73o6o

Link bài Toán lớp 3:

Tháng năm : https://www.youtube.com/watch?v=cFJjjoe9itg

Phép trừ trong phạm vi 10.000 : https://www.youtube.com/watch?v=tut3ZayKG-w

Link bài Khoa học lớp 4:

Âm thanh : https://www.youtube.com/watch?v=6CrzD6vl0wg

Link bài Lịch sử lớp 4:

Nhà hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước : https://www.youtube.com/watch?v=IUK4_ZBHCtk

Link bài Tiếng Việt lớp 4:

Chuyện cổ tích về loài người : https://www.youtube.com/watch?v=piRnLHbblfs

Anh hùng Lao Động Trần Đại Nghĩa : https://www.youtube.com/watch?v=xWaD_ge7qSM

Câu kể Ai thế nào ? : https://www.youtube.com/watch?v=PbhgaUwGoIc

Bè xuôi sông La : https://www.youtube.com/watch?v=zQfUnMHIysM

Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối : https://www.youtube.com/watch?v=AxPlqIKpOFw

Link bài Toán lớp 4:

Rút gọn phân số : https://www.youtube.com/watch?v=kFBAZNvURRY

Quy đồng mẫu số : https://www.youtube.com/watch?v=w8EBjyCwUDo

Link bài Tiếng Việt lớp 5:

Chính tả : https://www.youtube.com/watch?v=p2CbCRKQFxY

Link bài Toán lớp 5:

https://www.youtube.com/watch?v=qt5kTBZY4O8

*Nhà Trường sẽ cập nhập các link bài học tiếp theo.

Tin tức mới