Khám Phá trang web CÙNG HỌC

  07/09/2017

CÙNG HỌC được thiết kế là trang tập trung các phần mềm giáo dục có nội dung của

Công ty School@net. Đối tượng của trang này là Học sinh, Giáo viên, các nhà quản lý giáo dục,

cha mẹ học sinh, Việt kiều ở nước ngoài có nhu cầu học tập, trao đổi theo các bài học, môn học trong phạm

vi chương trình giáo dục của Bộ GD & ĐT. Điểm đặc biệt của trang CÙNG HỌC là sự đa dạng,

phong phú và chuẩn tắc về nội dung kiến thức của các phần mềm. Rất nhiều bộ phần mềm

được thiết kế đầy đủ, bao quát trọn vẹn một nội dung kiến thức.

cung hoc

Link khám phá: http://cunghoc.vn/

 

Phần mềm soạn nhạc Encore

Phần mềm soạn nhạc Encore sử dụng những kỹ năng cơ bản của một bản nhạc để giúp bạn có thể nghe và

hoàn thành trọn vẹn bản nhạc theo đúng nhịp điệu tiết tấu để từ đó giúp bạn có thể nâng cấp thêm bản nhạc

của mình bằng các công cụ khác như phối khí.

encore-0

link tải: http://download.com.vn/encore/download

Bình luận